Søgning

Antallet af resultater ved søgningen kan reduceres ved at angive geografisk region og/eller afdeling.
Vælg fanebladene pris, deklaration … for at finde de relevante produktoplysninger

1.(64),2.(84),3.(91),4.(93),5.(99),6.(103),7.(104),8.(105),9.(106),10.(110),11.(111),12.(113),13.(114),14.(951),15.(1005),16.(1072),17.(1100),18.(1108),19.(1117),20.(GROUP14),21.(GROUP18),
Varenr. Fraktion Navn Produktionssted Pris Deklaration CE og Ydeevne (DoP) Sikkerhed Brugervejledning Kvalitetsdokument
1007774 11/16 mm Granitskærver diabas sorte Avedøre
1007775 16/22 mm Granitskærver diabas sorte Avedøre
Vask af skærver Rønne Granit
Priserne gælder ab værk ekskl. råstofafg. og moms. Rønne Granit
0/32 mm Rågrus/vejgrus Bastrup Grusgrav
8/16 mm Ærtesten - Tørharpet Bastrup Grusgrav
16/32 mm Nøddesten Tørharpet Bastrup Grusgrav
32/200 mm Sten 32/200 Bastrup Grusgrav
0/8 mm Sandfyld, harpet Bastrup Grusgrav
1009766 2/40 mm Knust Vestbirk Grusgrav
1007786 64/200 mm Bundsten Vestbirk Grusgrav
1009343 1/5 mm Filtergrus 1/5 mm Siem Grusgrav
1000004 0/2 mm Sand 0/2 - Vasket Vestbirk Grusgrav
1000114 0/4 mm Mørtelsand 0/4 Vestbirk Grusgrav
1009345 0/2 mm Kabelsand - termisk resistivitet 0,7mKW Vestbirk Grusgrav
Ren beton - modtages St. Endelt Grusgrav
Ren asfalt - modtages St. Endelt Grusgrav
1000013 Kabelsand - termisk resistivitet 0,6 mKW St. Endelt Grusgrav
0/4 mm Bundsikringsgrus II 0/4 Vesterhavsral, Esbjerg
1000004 0/2 mm Sand 0/2 Siem Grusgrav
1000020 0/8 mm Stigrus 0/8 Sellebjerg Grusgrav
1000020 0/8 mm Stigrus Århus Sten & Grus
1000020 0/8 mm Stigrus 0/8 Koledhus Grusgrav
1000053 0/6 mm 0/6 mm Stenmel Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000091 0/2 mm Mørtelsand 0/2 Århus Sten & Grus
1000114 0/4 mm Mørtelsand 0/4 Sellebjerg Grusgrav
1000158 0/4 mm Sandfyld, harpet Siem Grusgrav
1000197 0/16 mm Vejgrus 0/16 Siem Grusgrav
1000495 0/2 mm 0/2 mm Stenmel Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000503 0/4 mm Stenmel 0/4 Århus Sten & Grus
1000503 0/4 mm Stenmel 0/4 Siem Grusgrav
1000589 4/8 mm 4/8 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000620 8/16 mm 8/16 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000622 8/11 mm 8/11 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000624 8/22 mm 8/22 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007733 0/16 mm Knust asfalt Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Sellebjerg Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Seest Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Brylle Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Koledhus Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabilt 0/32 Siem Grusgrav
1007738 NCC DrænStabil ® Siem Grusgrav
1007738 NCC DrænStabil ® Århus Sten & Grus
1007738 0/32 mm NCC DrænStabil ® Koledhus Grusgrav
1007738 NCC DrænStabil ® Rom Grusgrav
1007741 0/32 mm Stabiltgrus kv. II 0/32 Sellebjerg Grusgrav SG II
1007741 0/32 mm Stabiltgrus kv.II 0/32 Siem Grusgrav
1007741 0/32 mm 0/32 mm Stabilt grus kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug SG II
1007741 0/32 mm Stabiltgrus kv. II 0/32 Koledhus Grusgrav
1007751 Modtagelse af Asfaltbrokker, uanset størrelse Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007761 0/8 mm Betongrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007777 8/16 mm Ærtesten kl.A 8/16 mm Århus Sten & Grus
1007778 8/16 mm Ærtesten kl.M 8/16 mm Århus Sten & Grus
1007780 8/16 mm Ærtesten Kl.P 8/16 mm Siem Grusgrav
1007780 8/16 mm Ærtesten kl.P 8/16 Koledhus Grusgrav
1007782 8/32 mm Blandingssten 8/32 Koledhus Grusgrav
1007783 150/250 mm Bundsten 150/250 Sellebjerg Grusgrav
1007784 32/150 mm Bundsten 32/150 Sellebjerg Grusgrav
1007784 32/150 mm Bundsten 32/150 Koledhus Grusgrav
1007785 64/150 mm Bundsten 64/150 Koledhus Grusgrav
1007789 >200 mm Kampsten >200 Siem Grusgrav
1007790 >500 mm Kampsten >500 Sellebjerg Grusgrav
1007791 >600 mm Kampsten >600 Brylle Grusgrav
1007791 >600 mm Kampsten >600 Koledhus Grusgrav
1007792 Kampesten >800 Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007793 100/200 mm Kampesten 100/200 Siem Grusgrav
1007794 200/400 mm Kampsten 200/400 Brylle Grusgrav
1007794 200/400 Kampsten 200/400 Koledhus Grusgrav
1007795 200/500 Kampsten 200/500 Sellebjerg Grusgrav
1007799 300/600 mm Kampsten 300/600 Brylle Grusgrav
1007799 300/600 mm Kampsten 300/600 Koledhus Grusgrav
1007801 16/32 mm Nøddesten 16/32 Sellebjerg Grusgrav
1008293 16/32 mm Nøddesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007805 16/32 mm Nøddesten Kl. P 16/32 mm Siem Grusgrav
1007805 16/32 mm Nøddesten kl.P 16/32 Koledhus Grusgrav
1007810 2/5 mm Perlegrus kl.P 2/5 mm Århus Sten & Grus
1008291 4/8 mm Perlesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007811 4/8 mm Perlesten Sellebjerg Grusgrav
1007813 2/8 mm Perlesten kl.M 2/8 mm Århus Sten & Grus
1007814 4/8 mm Perlesten kl. M 4/8 Sellebjerg Grusgrav
1007816 2/8 mm Perlesten kl.P 2/8 Siem Grusgrav
1007817 4/8 mm Perlesten kl.P 4/8 Koledhus Grusgrav
1007820 32/63 mm Singels 32/63 Sellebjerg Grusgrav
1007820 32/64 Singels , Vasket Siem Grusgrav
1007820 32/63 mm Singels 32/63 Koledhus Grusgrav
1007833 NCC DrænAf ® Århus Sten & Grus afretning
1007833 NCC DrænAf ® Siem Grusgrav
1007834 4/11 mm Ærtesten kl.M 4/11 mm Århus Sten & Grus
1007835 0/8 mm Harpet muld 0/8 Brylle Grusgrav
1007838 Muldjord, harpet Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007839 Muldjord, uharpet Brylle Grusgrav
1007843 0/6 mm Faldunderlagsgrus 0/6 (Dancert nr. G001-5) Brylle Grusgrav
1007846 0/8 mm Filtergrus 0/8, Overholder VD´s AAB, Afvanding 2.2.3-1 Sellebjerg Grusgrav
1007846 0/8 mm Filtergrus 0/8 Siem Grusgrav
1007846 0/8 mm Filtergrus 0/8, overholder VS´d AAB, afvanding 2.2.3-1 Koledhus Grusgrav
1007851 2/8 mm Filtergrus 2/8 Århus Sten & Grus
1007852 0/4mm Filtergrus BD type A Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007861 Gydegrus-små vandløb <3m bred Siem Grusgrav
1007862 Gydegrus-store vandløb >3m bred Siem Grusgrav
1007870 0/8 mm Stigrus med skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug herregårdsgrus
1007871 0/16 mm Støbemix 0/16 mm Siem Grusgrav
1007871 0/16mm Støbemix Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007875 0/4mm Vasket Grus Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007875 0/4 mm Vasket Grus 0/4 Koledhus Grusgrav
1007876 0/16 mm Rabatgrus 0/16 Sellebjerg Grusgrav
1007876 0/16mm Rabatgrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007877 0/16 mm Rabatgrus m. Kalkfiller Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007881 0/2 mm Strandsand 0/2 Brylle Grusgrav
1007916 0/4 mm Betonsand kl. P 0/4 Sellebjerg Grusgrav
1007917 0/4 mm Betonsand, kl. E 0/4 Sellebjerg Grusgrav
1007921 0/4 mm Brolæggergrus 0/4 Århus Sten & Grus
1007922 0/8 mm Brolægger grus 0/8 Siem Grusgrav
1007923 0/4 mm Bundsikringsgrus kv. I Siem Grusgrav
1007924 0/4 mm Bundsikring kv.II Siem Grusgrav
1007927 0/25 mm 0/25 mm Bundsikringsgrus, kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007929 0/63 mm 0/63 mm Bundsikringsgrus, kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 Brylle Grusgrav
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 Sellebjerg Grusgrav
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 Koledhus Grusgrav
1007934 0/4 mm Grov gulvsand 0/4 Sellebjerg Grusgrav
1007935 0/8 mm Harpet fyld 0/8 Sellebjerg Grusgrav
1007935 0/8 mm Harpet fyld 0/8 Koledhus Grusgrav
1007935 0/8 mm Harpet fyld 0/8 Brylle Grusgrav
1007941 0/8 mm Leret vejgrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007944 Modtagelse af ren jord IN Sellebjerg Grusgrav
1007989 0/16 mm Støbemix 0/16 Sellebjerg Grusgrav
1007989 0/16 mm 16045.37 Støbemix 0/16 Koledhus Grusgrav
1007991 8/16 mm Ærtesten 8/16 Sellebjerg Grusgrav
1008275 Trailersalg - sand Vesterhavsral, Esbjerg
1008275 Trailersalg - sand Siem Grusgrav
1008275 16032.00 Trailer Sand 1 læs Århus Sten & Grus
1008275 16032.00 Trailer Sand 1 læs Seest Grusgrav
1009331 Trailer Sand , én aksel Rom Grusgrav
1008275 16032.00 Trailer Sand 1 læs Bastrup Grusgrav
1008292 8/16 mm Ærtesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
1009117 0/8 mm Støbemix 0/8 mm Siem Grusgrav
1009117 0/8 mm Støbemix 0/8 Koledhus Grusgrav
1009345 0/2 mm Kabelsand 0/2 mm Siem Grusgrav
1000240 Sandfyld, uharpet Løng Stenindustri & Genbrug
1000240 Sandfyld uharpet St. Endelt Grusgrav
11001 Fyld ab skrænt Sellebjerg Grusgrav
1009763 0/0,5 mm Lersand 50% U.0,063 mm St. Endelt Grusgrav
1009768 0/8 mm Sandfyld harpet Vestbirk Grusgrav
1000158 Sandfyld, harpet Rom Grusgrav
1000158 0/4 mm Harpet sandfyld Avedøre
1000158 0/4 mm Harpet sandfyld Køge Sten & Grus og Genbrug
1000158 Sandfyld, harpet Løng Stenindustri & Genbrug
1007745 0/24 mm Cementstabiliseret grus HBB-B C6/8 (produceres efter ordre) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007746 0/24mm Cementstabiliseret grus HBB-B C8/10 (produceres efter ordre) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007747 0/24mm Cementstabiliseret grus HBB-B C12/16 (produceres efter order) Reerslev Grusgrav & Genbrug
11219
1007737 0/32 Blå Rønne Granit, Kørestabil Rønne Granit
1007741 0/32 mm Stabiltgrus kvalitet II - tilkørt St. Endelt Grusgrav
1007741 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Køge Sten & Grus og Genbrug
1007741 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Reerslev Grusgrav & Genbrug SG II, MSG
1007741 0/32 mm Stabilt grus, kvalitet II (SG II) Rom Grusgrav
1007741 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Pederseje Stenværk & Genbrug SG, MSG
1007741 0/32 mm Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) Løng Stenindustri & Genbrug SG, MSG
11220 0/32 mm Stabilt Grus II Bastrup Grusgrav
1007741 0/32 mm Stabiltgrus II - 0/32 Vesterhavsral, Esbjerg
1007741/1009422 0/32mm Stabiltgrus kv. II Tjæreby Grusgrav SG II, MSG
1007737 0/32 mm Kørestabilt grus (KSG) Rom Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabilt grus St. Endelt Grusgrav
11221 0/32 mm Kørestabilt grus Bastrup Grusgrav
1009770 0/32 mm Kørestabilt grus (KSG) Vestbirk Grusgrav
1007738 kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 NCC DrænStabil ® Reerslev Grusgrav & Genbrug drænende bærelag
1007738 kontakt Steen Bock-Lauridsen tlf: 20915002 eller Lars Holte Olsen tlf: 91379666 NCC DrænStabil ® Avedøre drænende bærelag
1007738 NCC DrænStabil ® Vesterhavsral, Esbjerg
1007925 0/8 mm Bundsikring kvalitet I Vestbirk Grusgrav
1009772 0/8 mm Bundsikringsgrus II Vestbirk Grusgrav
1007924 0/4 mm Bundsikringsgrus Kvalitet II Rom Grusgrav
1007924 0/4 mm Bundsikringsgrus kv. II - harpet St. Endelt Grusgrav
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II Pederseje Stenværk & Genbrug
11243 0/8 mm Bundsikringsgrus II Harpet Bastrup Grusgrav
1009764 Bundsikringsgrus Uharpet St. Endelt Grusgrav
1007926 0/20 mm Bundsikringsgrus kval. II Løng Stenindustri & Genbrug
1007929 0/63 mm Bundsikringsgrus, kval. II Reerslev Grusgrav & Genbrug BG, BSG
1007929/1009414 0/63 mm Bundsikringsgrus kv.II Tjæreby Grusgrav BG, BSG
9999901 0/4 mm Filtergrus Rom Grusgrav
12010 2/8 mm Filtergrus
1007846 0/8 mm Filtergrus Rom Grusgrav
1007846 0/8 mm Filtergrus-VD krav Vestbirk Grusgrav
12015 0/22 mm Filtergrus Rom Grusgrav
1007851 2/8 mm Filtergrus 2/8 Vesterhavsral, Esbjerg
1000503 0/4 mm Stenmel 0/4 Vesterhavsral, Esbjerg
1000503 0/4 mm Stenmel Avedøre
1000622 8/11 mm Skærver 8/11 Vesterhavsral, Esbjerg
1000661 11/16 mm Skærver 11/16 Vesterhavsral, Esbjerg
1007900 0/2 mm Stenmel Blå Rønne Avedøre
1007900 0/2 mm Stenmel blå Rønne Køge Sten & Grus og Genbrug
13102
1007900 0/2 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13150
1007764 8/11 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
1007763 11/16 Granitskærver blå Rønne Køge Sten & Grus og Genbrug
13205
1007902 0/5 Blå Rønne Granit Rønne Granit
13210
1007884 0/11 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13212
1007885 0/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13214
1007887 0/25 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
1007771 11/16 mm Granitskærver hyperit Køge Sten & Grus og Genbrug
1007890 0/32 Hyperit, sort Køge Sten & Grus og Genbrug
13500
1009516 32/45 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13501
1007883 Sekunda Blå Rønne Granit, 16/25 Rønne Granit
1007772 16/25 mm Granitskærver hyperit Køge Sten & Grus og Genbrug
9999902 0/4 mm Granit Stenmel (sort/grå) Rom Grusgrav
1007896 8/11 mm Granit (sort/grå) Rom Grusgrav
1007895 11/16 mm Granit (sort/grå) Rom Grusgrav
1007893 8/16 mm Lys grå granit St. Endelt Grusgrav
1007774 11/16 mm Granitskærver diabas sorte Køge Sten & Grus og Genbrug
1007775 16/22 mm Granitskærver diabas sorte Køge Sten & Grus og Genbrug
1007912 0/2 mm Betonsand kl. A vasket Vestbirk Grusgrav
1009433 0/2 mm Sandkassesand Certificeret Avedøre
100000033 0/2 mm Sandkassesand Certificeret Køge Sten & Grus og Genbrug
1007916 0/4 mm Betonsand kl. P Avedøre
1007916 0/4 mm Betonsand kl.P 0/4 Prøvestenen
1007913 0/4 mm Betonsand, vasket kl. A 0/4 Vesterhavsral, Esbjerg
1007917 0/4 mm Betonsand kl. E Køge Sten & Grus og Genbrug
1007917 0/4 mm Betonsand vasket kl. E St. Endelt Grusgrav
1007917 0/4 mm Betonsand kl. E 0/4 Prøvestenen
1007917 0/4 mm Betonsand kl. E Avedøre
1007915 0/4 mm Betonsand kl. E (Metro) Avedøre
1007816 2/8 mm Perlesten Køge Sten & Grus og Genbrug
1007816 2/8 mm Perlesten kl.P Avedøre
1007813 2/8 mm Perlesten kl.M Avedøre
1007814 4/8 mm Perlesten kl.M 4/8 Vesterhavsral, Esbjerg
1007780 8/16 mm Ærtesten Køge Sten & Grus og Genbrug
1007780 8/16 mm Ærtesten kl. P Avedøre Beton
1007780 8/16 mm Ærtesten - Siem St. Endelt Grusgrav
1007778 8/16 mm Ærtesten kl. M Avedøre
1007778 8/16 mm Ærtesten kl.M 8/16 Vesterhavsral, Esbjerg
1007777 8/16 mm Ærtesten kl.A 8/16 Vesterhavsral, Esbjerg
1007802 16/25 mm Nøddesten kl. P Avedøre
1007802 16/25 mm Nøddesten Køge Sten & Grus og Genbrug
1007805 16/32 mm Nøddesten - Siem St. Endelt Grusgrav
1007804 16/32 mm Nøddesten kl.M 16/32 Vesterhavsral, Esbjerg
1007803 16/32 mm Nøddesten kl.A 16/32 Vesterhavsral, Esbjerg
1007916 0/4 mm Betonsand, tørharpet, kl. P Rom Grusgrav
1007916 0/4 mm Betonsand, kl.P Løng Stenindustri & Genbrug
1007913 0/4 mm Betonsand, tørharpet, kl. A Rom Grusgrav
1007810 2/5 mm Perlegrus kl.P 2/5 mm Vesterhavsral, Esbjerg
1007822 4/8 mm Skærver kl. A - 4/8 Vesterhavsral, Esbjerg
1007823 8/16 mm Skærver kl. A - 8/16 Vesterhavsral, Esbjerg
15010
1007767 2/5 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15015
1007768 2/8 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15020
1007769 4/8 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15030
1007770 8/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15035
1007765 11/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15040
1007766 16/32 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
1000004 0/2 mm Sand Avedøre
1007874 0/2 mm Vasket grus Løng Stenindustri & Genbrug
1000004 0/2 mm Sand Køge Sten & Grus og Genbrug
16001 0/4 mm Mørtelsand
1000091 0/2 mm Mørtelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
1007881 0/2 mm Sand Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007881 0/2mm Strandsand Pederseje Stenværk & Genbrug
1007882 0/2 mm Storebæltssand Køge Sten & Grus og Genbrug
1007842 0/3 mm Ellekildegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
1000114 0/4 mm Mørtelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
1007875 0/4mm Vasket grus Løng Stenindustri & Genbrug
1007875 0/4 mm Vasket grus Pederseje Stenværk & Genbrug
1007864 0/4 mm Mure-/pudsegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
1000010 0/2 mm Pudsesand St. Endelt Grusgrav
1007864 0/4 mm Mure-/pudsegrus Avedøre
1007864 0/4 mm Mure-/pudsegrus Køge Sten & Grus og Genbrug
1007858 0/4 mm Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) Køge Sten & Grus og Genbrug
1007921 0/4 mm Brolæggergrus Rom Grusgrav
1009434 0/4 mm Glatføregrus Avedøre
100000034 0/4 mm Glatføregrus Køge Sten & Grus og Genbrug
1009331 Trailersalg - sand, en aksel Vestbirk Grusgrav
1007761 0/8 mm Betongrus Avedøre
100000035 0/8 mm Betongrus Køge Sten & Grus og Genbrug
1007871 0/16 mm Støbemix Løng Stenindustri & Genbrug
1007871 0/16 mm Støbemix Avedøre
1007871 0/16 mm Støbemix Køge Sten & Grus og Genbrug
1007871 0/16 mm Støbemix Pederseje Stenværk & Genbrug
1007873 0/25 mm Støbemix Avedøre
1008291 4/8 mm Perlesten Løng Stenindustri & Genbrug
1008291 4/8 mm Perlesten vaskede (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1008291 4/8 mm Perlesten Pederseje Stenværk & Genbrug
1008291 4/8 mm Vasket lokal St. Endelt Grusgrav
1008292 8/16 mm Ærtesten Pederseje Stenværk & Genbrug
1008292 8/16 mm Ærtesten Løng Stenindustri & Genbrug
1008292 8/16 mm Vasket lokal St. Endelt Grusgrav
1008293 16/32 mm Nøddesten Pederseje Stenværk & Genbrug
1008293 16/32 mm Nøddesten Løng Stenindustri & Genbrug
1009793 0/11 mm Skærvemix 0/11 Vesterhavsral, Esbjerg
1007820 32/63 mm Singels 32/63 Vesterhavsral, Esbjerg
1007926 0/20 mm Bundsikringsgrus (sø) kval. II Avedøre
1007925 0/8 mm Bundsikringsgrus (sø) kval.I Køge Sten & Grus og Genbrug
1007925 0/8 mm Bundsikringsgrus (sø) kval. I Avedøre
1007787 8/32 mm Frajigget 8/32 Vesterhavsral, Esbjerg
1007910 Agrosand St. Endelt Grusgrav
1000013 0/4 mm Kabelsand varmeledningsmodstand 0,6 Rom Grusgrav
1000013 0/4 mm Kabelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
1000013 0/4 mm Kabelsand Avedøre
1000112 0/4 mm Betonsand (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007918 0/4 mm Bakkegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007918/1009412 0/4mm Bakkegrus Tjæreby Grusgrav
1000125 0/0,5 mm Ridebanesand, harpet St. Endelt Grusgrav
1007919 0/8 mm Bakkegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007761 0/8 mm Betongrus Løng Stenindustri & Genbrug
1007919/1009413 0/8mm Bakkegrus Tjæreby Grusgrav
1007870 0/8 mm Stigrus med skærver (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17042 0/8 mm Stigrus 0/8 Vesterhavsral, Esbjerg
1007941 0/8 mm Leret vejgrus (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007941 0/8 mm Leret vejgrus Pederseje Stenværk & Genbrug
1009117 0/8 mm Støbemix 0/8 mm St. Endelt Grusgrav
17045 0/8 mm Støbemix
1009117 0/8 mm Støbemix Rom Grusgrav
1009117 0/8 mm Støbemix 0/8 mm Vestbirk Grusgrav
1007922 0/8 mm Brolæggergrus Køge Sten & Grus og Genbrug
1007940 0/22 mm Knust vejmix/Rabatgrus Rom Grusgrav
17055 0/16 mm Støbemix
1007871 0/16 mm Støbemix (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007871 0/16 mm Støbemix 0/16 mm St. Endelt Grusgrav
1007871 0/16 mm Støbemix 0/16 mm Vestbirk Grusgrav
1007876 0/16 mm Rabatgrus (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007876 0/16 mm Rabatgrus Løng Stenindustri & Genbrug
1007878 0/16 mm Rabatgrus med ler St. Endelt Grusgrav
1000197 0/16 mm Vejgrus Rom Grusgrav
1007879 0/16 mm Rabatgrus med kalk Rom Grusgrav
17104 DrySand Filler Fine DrySand
17105 DrySand Filler Coarse DrySand
1006390 0,125-0,250 - DrySand DrySand
1006391 0,18 - 0,35 - DrySand DrySand
1006392 0,25 - 0,50 - DrySand DrySand
1006393 0,35-0,71 - DrySand DrySand
1006394 0,50 - 1,0 - DrySand DrySand
1006395 0,71 - 2,0 - DrySand DrySand
17114 DrySand Mellem Filler DrySand
1008280 8/16 mm Ærtesten Reerslev Grusgrav & Genbrug
1008280/1009415 8/16 mm Ærtesten Tjæreby Grusgrav
1007801 16/32 mm Nøddesten Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007801/1009416 16/32 mm Nøddesten Tjæreby Grusgrav
1007820 32/63 mm Singles Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007820 32/63 mm Singels Pederseje Stenværk & Genbrug
1007820/1009417 32/63 mm Singels Tjæreby Grusgrav
9999903 4/16 mm Drængrus Rom Grusgrav
1007826 20/40 mm Sten Rom Grusgrav
1007827 20/60 mm Sten Rom Grusgrav
1007860 Gydegrus Vesterhavsral, Esbjerg
1007861 Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr bredde Vestbirk Grusgrav
1007861 Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr. bredde Rom Grusgrav
1007862 Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde Vestbirk Grusgrav
1007818 60/80 mm Pigsten 60/80 Vesterhavsral, Esbjerg
1007819 80/125 mm Pigsten 80/125 Vesterhavsral, Esbjerg
1007809 80/150 mm Paksten Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007809/1009420 80/150mm Paksten Tjæreby Grusgrav
9999904 60/150 mm Sten Rom Grusgrav
1007788 125/200 mm Håndsten 125/200 Vesterhavsral, Esbjerg
1007862 Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde Rom Grusgrav
1007795 200/500 mm Kampesten, usorteret Vestbirk Grusgrav
1007754 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Betonbrokker, max 60x60 cm Køge Sten & Grus og Genbrug
1007754 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Betonbrokker max 60x60 Løng Stenindustri & Genbrug
1007754 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Betonbrokker 60x60cm Pederseje Stenværk & Genbrug
100000037 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) Køge Sten & Grus og Genbrug
1009393 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) Pederseje Stenværk & Genbrug
1009393 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Betonbrokker store/armering(kun efter aftale) Løng Stenindustri & Genbrug
1007751 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Asfaltbrokker, uanset størrelse Løng Stenindustri & Genbrug
1007751 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indholde forurenende stoffer Asfaltbrokker, uanset størrelse Pederseje Stenværk & Genbrug
1007751 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Asfaltbrokker Køge Sten & Grus og Genbrug
1007736 0/32 mm Knust beton Pederseje Stenværk & Genbrug
1007736 0/32 mm Knust beton Køge Sten & Grus og Genbrug
1007736 0/32 mm Knust Beton Løng Stenindustri & Genbrug
1007760 Knust beton St. Endelt Grusgrav
1007769 Knust asfalt St. Endelt Grusgrav
1007733 0/16 mm Knust asfalt Pederseje Stenværk & Genbrug
1007733 0/16 mm Knust asfalt Løng Stenindustri & Genbrug
1007733 0/16 mm Knust asfalt Køge Sten & Grus og Genbrug
1007734 0/32 mm Knust asfalt Pederseje Stenværk & Genbrug
1007944 Modtagelse af ren jord Seest Grusgrav
1007838 Muldjord, harpet Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007838 Muldjord, harpet Løng Stenindustri & Genbrug
1007838 0/8 mm Muldjord Harpet St. Endelt Grusgrav
1007838 Muldjord, harpet Pederseje Stenværk & Genbrug
1007839/1009419 Muldjord, harpet Tjæreby Grusgrav
1007839 Muldjord uharpet St. Endelt Grusgrav
1007832 Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1009119 Modtagelse af lettere forurenet jord Seest Grusgrav
19400 Trailersalg - grus Brylle Grusgrav
19400 Trailersalg - grus Koledhus Grusgrav
19400 Trailersalg - grus Sellebjerg Grusgrav
Sand/grus SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
Sand/grus Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
1009334 Stor Trailer Sten Vesterhavsral, Esbjerg
19401 Trailersalg - sten Brylle Grusgrav
1009334 Stor Trailer Sten Århus Sten & Grus
19401 Trailersalg - sten Koledhus Grusgrav
19401 Trailersalg - sten Sellebjerg Grusgrav
19401 Trailersalg - sten Siem Grusgrav
19401 Trailersalg - sten Seest Grusgrav
1009334 Trailersalg - sten, to aksler Rom Grusgrav
1009333 Trailersalg - sten, én aksel St. Endelt Grusgrav
1009333 Trailersalg - sten, én aksel Vestbirk Grusgrav
19401 Trailersalg - sten Bastrup Grusgrav
Granitskærver SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
Granit skærver Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
Sten STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
Sten Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
1007889 0/16 Hyperit, sort Køge Sten & Grus og Genbrug
4242
9999907 0/4 mm Muregrus 0/4 mm Århus Sten & Grus
9999917 0/8 mm Støbemix 0/8 Sellebjerg Grusgrav
Kundeønske DrySand Kundeønske DrySand