Søgning

Antallet af resultater ved søgningen kan reduceres ved at angive geografisk region og/eller afdeling.
Vælg fanebladene pris, deklaration … for at finde de relevante produktoplysninger

1.(64),2.(84),3.(91),4.(93),5.(99),6.(103),7.(104),8.(105),9.(106),10.(110),11.(111),12.(112),13.(113),14.(114),15.(177),16.(882),17.(951),18.(1005),19.(1072),20.(1100),21.(1108),22.(1117),23.(GROUP14),24.(GROUP18),
Varenr. Fraktion Navn Produktionssted Pris Deklaration CE og Ydeevne (DoP) Sikkerhed Brugervejledning Kvalitetsdokument
11/16 mm Granitskærver diabas sorte Avedøre
16/22 mm Granitskærver diabas sorte Avedøre
Vask af skærver Rønne Granit
Priserne gælder ab værk ekskl. råstofafg. og moms. Rønne Granit
Trailer sand Siem Grusgrav
Trailer sten Siem Grusgrav
0/32 mm Rågrus/vejgrus Bastrup Grusgrav
8/16 mm Ærtesten Tørharpet Bastrup Grusgrav
16/32 mm Nøddesten Tørharpet Bastrup Grusgrav
32/200 mm Sten Bastrup Grusgrav
0/4 mm Betonsand, vasket, kl.E Vestbirk Grusgrav
11/16 mm Skærver Vestbirk Grusgrav
0/8 mm Stigrus Vestbirk Grusgrav
NCC DrænStabil ® Vestbirk Grusgrav
0/8 mm Sandfyld, harpet Bastrup Grusgrav
0/32 mm Kørestabilt grus Bastrup Grusgrav
2/40 mm Knust Vestbirk Grusgrav
64/200 mm Bundsten Vestbirk Grusgrav
32/64 Singels, Vasket Siem Grusgrav
NCC DrænStabil ® Vestbirk Grusgrav
NCC DrænStabil ® Rom Grusgrav
0/32 mm NCC DrænStabil ® Koledhus Grusgrav
0/4 mm Vasket sand Koledhus Grusgrav
64/150 mm Bundsten Koledhus Grusgrav
11000 Sandfyld, uharpet Løng Stenindustri & Genbrug
11000 Sandfyld uharpet St. Endelt Grusgrav
11001 Fyld ab skrænt Sellebjerg Grusgrav
11007 0/0,5 mm Lersand 50% U.0,063 mm St. Endelt Grusgrav
11010 0/8 mm Sandfyld harpet Vestbirk Grusgrav
11010 Sandfyld, harpet Rom Grusgrav
11010 0/4 mm Sandfyld, harpet Siem Grusgrav
11010 0/4 mm Harpet sandfyld Avedøre
11010 0/4 mm Harpet sandfyld Køge Sten & Grus og Genbrug
11010 Sandfyld, harpet Løng Stenindustri & Genbrug
11011 0/8 mm Harpet fyld 0/8 1007935 Sellebjerg Grusgrav
11011 0/8 mm Harpet fyld
1007935 0/8 mm Harpet fyld 0/8 Koledhus Grusgrav
1007935 0/8 mm Harpet fyld 0/8 Brylle Grusgrav
11207 0/24 mm Cementstabiliseret grus HBB-B C6/8 (produceres efter ordre) Reerslev Grusgrav & Genbrug
11208 0/24mm Cementstabiliseret grus HBB-B C8/10 (produceres efter ordre) Reerslev Grusgrav & Genbrug
11209 0/24mm Cementstabiliseret grus HBB-B C12/16 (produceres efter order) Reerslev Grusgrav & Genbrug
11219
11219 0/32 Blå Rønne Granit, Kørestabil Rønne Granit
11220 0/32 mm Stabiltgrus kvalitet II - tilkørt St. Endelt Grusgrav
11220 0/32 mm Stabilt grus kvalitet II Vestbirk Grusgrav
11220 0/32 mm Stabiltgrus kv. II 0/32 1007741 Sellebjerg Grusgrav SG II
11220 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Køge Sten & Grus og Genbrug
11220 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Reerslev Grusgrav & Genbrug SG II, MSG
11220 0/32 mm Stabilt grus, kvalitet II (SG II) Rom Grusgrav
11220 0/32 mm Stabiltgrus kvalitet II Siem Grusgrav
11220 0/32 mm Stabilt grus, kval. II Pederseje Stenværk & Genbrug SG, MSG
11220 0/32 mm Stabilgrus kval. II Gilleleje Sten & Grus
11220 0/32mm Stabiltgrus kv. II Tjæreby Grusgrav SG II, MSG
11220 0/32 mm Stabilt grus, kval. II (max.15% kalk) Løng Stenindustri & Genbrug SG, MSG
1007741 0/32 mm 0/32 mm Stabilt grus kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug SG II
1007741 0/32 mm Stabiltgrus kv. II 0/32 Koledhus Grusgrav
11220 0/32 mm Stabilgrus II
11220 0/32 mm Stabilt Grus II Bastrup Grusgrav
11220 0/32 mm Stabiltgrus Vestbirk Grusgrav
11221 0/32 mm Kørestabilt grus (KSG) Siem Grusgrav
11221 0/32 mm Kørestabilt grus (KSG) Rom Grusgrav
11221 0/32 mm Kørestabilt grus St. Endelt Grusgrav
11225 NCC DrænAf ® Århus Sten & Grus afretning
11225 NCC DrænAf ® Reerslev Grusgrav & Genbrug
11225 DrænAf ® Nyrand Grusgrav & Genbrug afretning
11225 DrænAf Vestbirk Grusgrav
11225 DrænAf Siem Grusgrav
11226 NCC DrænStabil ® Reerslev Grusgrav & Genbrug drænende bærelag
11226 NCC DrænStabil ®
11226 NCC DrænStabil ® Siem Grusgrav
11226 NCC DrænStabil ® Århus Sten & Grus
11226 Kontakt Allan Dreyer tlf. 23 33 27 06 NCC DrænStabil ® Avedøre drænende bærelag
11226 DrænStabil Rom Grusgrav
11231 0/32 mm Kørestabil 0/32 1007737 Sellebjerg Grusgrav
11231 0/32 mm Kørestabilt, uden krav Seest Grusgrav
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Brylle Grusgrav
11231 0/32 mm Kørestabiltgrus, uden krav
1007737 0/32 mm Kørestabil 0/32 Koledhus Grusgrav
11237 0/4 mm Bundsikring kv.II Siem Grusgrav
11237 0/4 mm Bundsikringsgrus Harpet
11237 0/4 mm Bundsikringsgrus Kvalitet II Rom Grusgrav
11237 0/4 mm Bundsikringsgrus kv. II - harpet St. Endelt Grusgrav
11240 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II Pederseje Stenværk & Genbrug
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 Brylle Grusgrav
11243 0/8 mm Bundsikring, kval. II U> 2,5
11243 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 1007930 Sellebjerg Grusgrav
1007930 0/8 mm Bundsikringsgrus kv.II 0/8 Koledhus Grusgrav
11243 0/8 mm Bundsikringsgrus II Vestbirk Grusgrav
11243 0/8 mm Bundsikringsgrus II Harpet Bastrup Grusgrav
11246 Bundsikringsgrus Uharpet St. Endelt Grusgrav
11247 0/8 mm Bundsikring kvalitet I Vestbirk Grusgrav
11247 0/4 mm Bundsikringsgrus kv. I Siem Grusgrav
11254 0/20 mm Bundsikringsgrus kval. II Løng Stenindustri & Genbrug
1007927 0/25 mm 0/25 mm Bundsikringsgrus, kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug
1007929 0/63 mm 0/63 mm Bundsikringsgrus, kval. II Nyrand Grusgrav & Genbrug
11260 0/63 mm Bundsikringsgrus, kval. II Reerslev Grusgrav & Genbrug BG, BSG
11260 0/63 mm Bundsikringsgrus kv.II Tjæreby Grusgrav BG, BSG
12004 0/4 mm Filtergrus Rom Grusgrav
1007852 0/4mm Filtergrus BD type A Nyrand Grusgrav & Genbrug
12010 0/8 mm Filtergrus
12010 0/8 mm Filtergrus 0/8, Overholder VD´sAAB, Afvanding 2.2.3-1 1007846 Sellebjerg Grusgrav
12010 2/8 mm Filtergrus
12010 0/8 mm Filtergrus Rom Grusgrav
12010 0/8 mm Filtergrus-VD krav Vestbirk Grusgrav
12010 2/8 mm Filtergrus Århus Sten & Grus
12010 0/8 mm Filtergrus - VD krav - vasket Siem Grusgrav
1007846 0/8 mm Filtergrus 0/8, overholder VS´d AAB, afvanding 2.2.3-1 Koledhus Grusgrav
12014 0/16 mm Filtergrus St. Endelt Grusgrav
12015 0/22 mm Filtergrus Rom Grusgrav
12024 1/4 mm Filtergrus
12038 2/8 mm Filtergrus Vestbirk Grusgrav
1007843 0/6 mm Faldunderlagsgrus 0/6 Brylle Grusgrav
12106 0/6 mm Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 Gilleleje Sten & Grus
12114 1/4 mm Faldunderlagsgrus, godkendt DS/EN 1177 Reerslev Grusgrav & Genbrug
12114 1/4 mm Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177 Køge Sten & Grus og Genbrug
1000495 0/2 mm 0/2 mm Stenmel Nyrand Grusgrav & Genbrug
13004 0/4 mm Stenmel Vestbirk Grusgrav
13004 0/4 mm Stenmel
13004 0/4 mm Stenmel Avedøre
1000053 0/6 mm 0/6 mm Stenmel Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000589 4/8 mm 4/8 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
13050 8/11 mm Skærver Vestbirk Grusgrav
1000622 8/11 mm 8/11 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000620 8/16 mm 8/16 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
1000624 8/22 mm 8/22 mm Skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug
13065 11/16 mm Skærver Vestbirk Grusgrav
13102 0/2 mm Stenmel Blå Rønne Avedøre
13102 0/2 mm Stenmel blå Rønne Køge Sten & Grus og Genbrug
13102
13102 0/2 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13150
13150 8/11 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13165 11/16 Granitskærver blå Rønne Køge Sten & Grus og Genbrug
13205
13205 0/5 Blå Rønne Granit Rønne Granit
13210
13210 0/11 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13212
13212 0/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13214
13214 0/25 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13260 11/16 mm Granitskærver hyperit Køge Sten & Grus og Genbrug
13260 11/16 mm Hyperit Gilleleje Sten & Grus
13291 0/32 Hyperit, sort Køge Sten & Grus og Genbrug
13291 0/32 mm Hyperit Gilleleje Sten & Grus
13500
13500 32/45 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
13501
13501 Sekunda Blå Rønne Granit, 16/25 Rønne Granit
13835 8/16 mm Granitskærver rød svensk Gilleleje Sten & Grus
13860 16/25 mm Granitskærver hyperit Køge Sten & Grus og Genbrug
13862 0/4 mm Granit Stenmel (sort/grå) Rom Grusgrav
13865 8/11 mm Granit (sort/grå) Rom Grusgrav
13867 11/16 mm Granit (sort/grå) Rom Grusgrav
13875 8/16 mm Lys grå granit St. Endelt Grusgrav
13886 11/16 mm Granitskærver diabas sorte Køge Sten & Grus og Genbrug
13887 16/22 mm Granitskærver diabas sorte Køge Sten & Grus og Genbrug
14002 0/2 mm 0/2 mm Betonsand kl. A Århus Sten & Grus
14005 0/2 mm Sandkassesand Certificeret Avedøre
14005 0/2 mm Sandkassesand Certificeret Køge Sten & Grus og Genbrug
14010 0/4 mm Betonsand kl. P Avedøre
14010 0/4 mm Betonsand kl. P 0/4 1007916 Sellebjerg Grusgrav
14010 0/4 mm Betonsand kl.P Prøvestenen
14012 0/4 mm Betonsand, vasket kl. A Vestbirk Grusgrav
14013 0/4 mm Betonsand kl. E Køge Sten & Grus og Genbrug
14013 0/4 mm Betonsand vasket kl. E St. Endelt Grusgrav
14013 0/4 mm Betonsand, kl. E 0/4 1007917 Sellebjerg Grusgrav
14013 0/4 mm Betonsand, vasket kl. E
14013 0/4 mm Betonsand kl. E Prøvestenen
14013 0/4 mm Betonsand kl. E Avedøre
14014 0/4 mm Betonsand kl. E (Metro) Avedøre
14015 2/8 mm 2/8 mm Perlesten Kl.P Siem Grusgrav
14015 2/8 mm 2/8 Perlesten vasket kl.P Vestbirk Grusgrav
14015 2,8 mm Perlesten kl.P Gilleleje Sten & Grus
14015 2/8 mm Perlesten kl.P Køge Sten & Grus og Genbrug
14015 2/8 mm Perlesten kl.P Avedøre
14017 2/8 mm Perlesten kl.M Avedøre
14017 2/8 mm 2/8 mm Søperlesten kl.M Århus Sten & Grus
14021 4/8 mm Perlesten kl. M 4/8 1007814 Sellebjerg Grusgrav
14021 4/8 mm Perlesten, kl. M
14021 4/8 mm Søperlesten kl. M Vestbirk Grusgrav
14022 Søperlesten kl. A Vestbirk Grusgrav
14030 8/16 mm 8/16 Ærtesten vasket kl. P (bestillingsvare) Vestbirk Grusgrav
14030 8/16 mm Ærtesten kl. P Køge Sten & Grus og Genbrug
14030 8/16 mm Ærtesten kl. P Gilleleje Sten & Grus
14030 8/16 mm Ærtesten kl. P Avedøre Beton
14030 8/16 mm 8/16 mm Ærtesten Kl.P, vasket Siem Grusgrav
14030 8/16 mm Ærtesten - Siem St. Endelt Grusgrav
14031 8/16 mm 8/16 mm Søærtesten Kl. M Århus Sten & Grus
14031 8/16 mm Ærtesten, kl. M
14031 8/16 mm Ærtesten kl. M Avedøre
14031 8/16 mm Søærtesten kl. M Vestbirk Grusgrav
14032 8/16 mm Søærtesten - Rund, kl. A Vestbirk Grusgrav
14032 8/16 mm 8/16 Søærtesten kl.A Århus Sten & Grus
14039 16/25 mm Nøddesten kl. P Avedøre
14039 16/25 mm Nøddesten kl. P Køge Sten & Grus og Genbrug
14039 16/25 mm Nøddesten kl. P Gilleleje Sten & Grus
14040 16/32 mm 16/32 mm Nøddesten. Kl. P, vasket Siem Grusgrav
14040 16/32 mm 16/32 Nøddesten vasket kl.P (bestillingsvare) Vestbirk Grusgrav
14040 16/32 mm Nøddesten - Siem St. Endelt Grusgrav
14041 16/32 mm Nøddesten, kl. M
14041 16/32 mm Sønøddesten kl. M Vestbirk Grusgrav
14042 16/32 mm Sønøddesten kl. A Vestbirk Grusgrav
14047 1-5 mm 1/5 mm søperlesten Århus Sten & Grus
14055 4/11 mm 4/11 mm perlesten kl.P Siem Grusgrav
14056 4/11 mm 4/11 Søperlesten Kl.M Århus Sten & Grus
14110 0/4 mm Betonsand, tørharpet, kl. P Rom Grusgrav
14110 0/4 mm Betonsand, kl.P Løng Stenindustri & Genbrug
14112 0/4 mm Betonsand, tørharpet, kl. A Rom Grusgrav
14114 2/5 mm 2/5 Perlegrus, vasket kl. P Vestbirk Grusgrav
14114 2/5 mm Søperlegrus kl.P Vestbirk Grusgrav
14122 4/8 mm Skærver kl. A Vestbirk Grusgrav
14126 4/16 mm Skærver kl. A
14132 8/16 mm Skærver kl. A
15010
15010 2/5 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15015
15015 2/8 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15020
15020 4/8 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15030
15030 8/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15035
15035 11/16 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
15040
15040 16/32 mm Blå Rønne Granit Rønne Granit
16000 0/2 mm Sand Avedøre
16000 0/2 mm Vasket grus Løng Stenindustri & Genbrug
16000 0/2 mm Sand Køge Sten & Grus og Genbrug
16000 0/2 mm Sand - vasket Siem Grusgrav
16000 0/2 mm Sand Gilleleje Sten & Grus
16001 0/2 mm Mørtelsand Gilleleje Sten & Grus
16001 0/2 mm Mørtelsand/Sandkassesand/Strandsand Århus Sten & Grus
16001 0/4 mm Mørtelsand
16001 0/1 mm Hvid Sandkassesand Bastrup Grusgrav
16001 0/2 mm Mørtelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
16002 0/2 mm Sand Reerslev Grusgrav & Genbrug
16002 0/2mm Strandsand Pederseje Stenværk & Genbrug
1007881 0/2 mm Strandsand 0/2 Brylle Grusgrav
16003 0/2 mm Storebæltssand Køge Sten & Grus og Genbrug
16010 0/3 mm Ellekildegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
16010 0/3 mm Ellekildegrus Gilleleje Sten & Grus
16011 0/8 mm Stigrus Århus Sten & Grus
16018 0/4 mm Mørtelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
16018 0/4 mm Mørtelsand 0/4 1000114 Sellebjerg Grusgrav
16020 0/4mm Vasket grus Løng Stenindustri & Genbrug
1007875 0/4mm Vasket Grus Nyrand Grusgrav & Genbrug
16020 0/4 mm Vasket grus
16020 0/4 mm Vasket grus Pederseje Stenværk & Genbrug
16022 0/4 mm Mure-/pudsegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
16022 0/4 mm Harpet strandsand Gilleleje Sten & Grus
16022 0/2 mm Pudsesand St. Endelt Grusgrav
16025 0/4 mm Mure-/pudsegrus Avedøre
16025 0/4 mm Murergrus Århus Sten & Grus
16025 0/4 mm Mure-/pudsegrus Køge Sten & Grus og Genbrug
16025 0/4 mm Mure-/pudsegrus Gilleleje Sten & Grus
16026 0/4 mm Fugesand (BPS 108 - til belægningssten) Køge Sten & Grus og Genbrug
16027 0/4 mm Brolægger/Fugegrus efter DBI's anbefalinger
16027 0/4 mm Brolæggergrus
16027 0/4 mm Brolæggergrus Rom Grusgrav
16027 0/4 mm Brolæggergrus Århus Sten & Grus
16028 0/4 mm Glatføregrus Avedøre
16028 0/4 mm Glatføregrus Køge Sten & Grus og Genbrug
16028 0/4 mm Glatføregrus Gilleleje Sten & Grus
16035 0/8 mm Betongrus Avedøre
16035 0/8 mm Betongrus Køge Sten & Grus og Genbrug
16035 0/8 mm Betongrus Gilleleje Sten & Grus
16039 0/8 mm Støbemix
16039 0/8 mm Støbemix Sellebjerg Grusgrav
16039 0/8 mm Støbemix Koledhus Grusgrav
16045 0/16 mm Støbemix
16045 0/16 mm 16045.37 Støbemix 0/16 1007989 Sellebjerg Grusgrav
1007871 0/16mm Støbemix Nyrand Grusgrav & Genbrug
16045 0/16 mm Støbemix Løng Stenindustri & Genbrug
16045 0/16 mm Støbemix Avedøre
16045 0/16 mm Støbemix Køge Sten & Grus og Genbrug
16045 0/16 mm Støbemix Gilleleje Sten & Grus
16045 0/16 mm Støbemix Pederseje Stenværk & Genbrug
1007989 0/16 mm 16045.37 Støbemix 0/16 Koledhus Grusgrav
16050 0/32 mm Støbemix
16050 0/25 mm Støbemix Avedøre
16116 2/5 mm Vasket Perlesten
16120 4/8 mm Perlesten Løng Stenindustri & Genbrug
16120 4/8 mm Perlesten vaskede (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007811 4/8 mm Perlesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
16120 4/8 mm Perlesten Sellebjerg Grusgrav
16120 4/8 mm Perlesten Pederseje Stenværk & Genbrug
16120 4/8 mm Vasket lokal St. Endelt Grusgrav
16120 4/8 mm Perlesten Koledhus Grusgrav
16130 8/16 Ærtesten Sellebjerg Grusgrav
16130 8/16 mm Ærtesten
1008280 8/16 mm Ærtesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
16130 8/16 mm Ærtesten Pederseje Stenværk & Genbrug
16130 8/16 mm Ærtesten Løng Stenindustri & Genbrug
1007991 8/16 mm 16130.45 Ærtesten 8/16 Koledhus Grusgrav
16131 8/16 mm Vasket lokal St. Endelt Grusgrav
16140 16/32 Nøddesten Sellebjerg Grusgrav
16140 16/32 mm Nøddesten
1007801 16/32 mm Nøddesten Nyrand Grusgrav & Genbrug
16140 16/32 mm Nøddesten Pederseje Stenværk & Genbrug
16140 16/32 mm Nøddesten Løng Stenindustri & Genbrug
16140 16/32 mm Nøddesten Koledhus Grusgrav
16143 0/11 mm Skærvemix
16150 32/63 mm Singels 32/63 1007820 Sellebjerg Grusgrav
16150 32/63 mm Singels
16150 32/63 mm Søsten
1007820 32/63 mm Singels 32/63 Koledhus Grusgrav
16152 0/20 mm Bundsikringsgrus (sø) kval. II Avedøre
16153 0/8 mm Bundsikringsgrus (sø) kval.I Køge Sten & Grus og Genbrug
16153 0/8 mm Bundsikringsgrus (sø) kval. I Avedøre
16200 8/32 mm Frajigget
16405 Sten Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Gilleleje Sten & Grus
17011 Agrosand St. Endelt Grusgrav
17015 0/4 mm Kabelsand varmeledningsmodstand 0,6 Rom Grusgrav
17015 0/4 mm Kabelsand Køge Sten & Grus og Genbrug
17015 0/4 mm Kabelsand Avedøre
17020 0/4 mm Betonsand (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17022 0/4 mm Bakkegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
17037 0/0,5 mm Hestesand, harpet St. Endelt Grusgrav
17038 0/8 mm Ridebanegrus
17040 0/8 mm Bakkegrus Reerslev Grusgrav & Genbrug
17040 0/8 mm Betongrus Løng Stenindustri & Genbrug
1007761 0/8 mm Betongrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
17042 0/8 mm Stigrus 1000020 Sellebjerg Grusgrav
17042 0/8 mm Stigrus med skærver (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17042 0/8 mm Stigrus, leret Gilleleje Sten & Grus
1007863 0/8 mm Stigrus med skærver Nyrand Grusgrav & Genbrug herregårdsgrus
1007941 0/8 mm Leret vejgrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
17043 0/8 mm Leret vejgrus (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17043 0/8 mm Leret vejgrus Pederseje Stenværk & Genbrug
17045 0/8 mm Støbemix St. Endelt Grusgrav
17045 0/8 mm Støbemix
17045 0/8 mm 0/8 mm Støbemix Siem Grusgrav
17045 0/8 mm Støbemix Rom Grusgrav
17045 0/8 mm Støbemix Vestbirk Grusgrav
17046 0/8 mm Brolæggergrus Køge Sten & Grus og Genbrug
17046 0/8 mm Brolæggergrus Gilleleje Sten & Grus
17046 0/8 mm Brolægger grus Siem Grusgrav
17048 0/22 mm Støbemix Rom Grusgrav
17050 0/16 mm Rabatgrus 0/16 1007876 Sellebjerg Grusgrav
17053 0/22 mm Knust vejmix/Rabatgrus Rom Grusgrav
17055 0/16 mm Støbemix
17055 0/16 mm Støbemix (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17055 0/16 mm Støbemix
17055 0/16 mm 0/16 mm Støbemix Siem Grusgrav
17055 0/16 mm Støbemix St. Endelt Grusgrav
17055 0/16 mm Støbemix Vestbirk Grusgrav
1007876 0/16mm Rabatgrus Nyrand Grusgrav & Genbrug
17068 0/16 mm Rabatgrus (tilkørt) Reerslev Grusgrav & Genbrug
17068 0/16 mm Rabatgrus Løng Stenindustri & Genbrug
17068 0/16 Rabatgrus Gilleleje Sten & Grus
17069 0/16 mm Rabatgrus med ler St. Endelt Grusgrav
17070 0/16 mm Vejgrus Rom Grusgrav
17070 0/16 mm Vejgrus Siem Grusgrav
1007877 0/16 mm Rabatgrus m. Kalkfiller Nyrand Grusgrav & Genbrug
17075 0/16 mm Rabatgrus med kalk Rom Grusgrav
17104 DrySand Filler Fine DrySand
17105 DrySand Filler Coarse DrySand
17106 DrySand 0,125 - 0,25 DrySand
17107 DrySand 0,18 - 0,35 DrySand
17108 DrySand 0,25 - 0,50 DrySand
17109 DrySand 0,35 - 0,71 DrySand
17110 DrySand 0,50 - 1,0 DrySand
17111 DrySand 0,71 - 2,0 DrySand
17114 DrySand Mellem Filler DrySand
17130 8/16 mm Ærtesten Reerslev Grusgrav & Genbrug
1007782 8/32 mm Blandingssten 8/32 Koledhus Grusgrav
17140 16/32 mm Nøddesten Reerslev Grusgrav & Genbrug
17150 32/63 mm Singles Reerslev Grusgrav & Genbrug
17150 32/63 mm Singels Pederseje Stenværk & Genbrug
17156 10/20 mm Drængrus Rom Grusgrav
17160 20/40 mm Sten Rom Grusgrav
17161 20/60 mm Sten Rom Grusgrav
17180 Gydegrus-blandes efter ønske
17181 Gydegrus-DTU godkendt. Små vandløb op til 3 mtr bredde Siem Grusgrav
17181 Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr bredde Vestbirk Grusgrav
17181 Gydegrus-DTU godkendt til små vandløb op til 3 mtr bredde Rom Grusgrav
17182 Gydegrus-DTU godkendt.Store vandløb over 3 mtr bredde Siem Grusgrav
17182 Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde Vestbirk Grusgrav
17415 60/80 mm Små pigsten
17420 80/125 mm Pigsten
17500 32/150 mm Bundsten 32/150 1007784 Sellebjerg Grusgrav
17500 32/150 mm Bundsten
1007784 32/150 mm Bundsten 32/150 Koledhus Grusgrav
17510 64/200 mm Bundsten
17511 150/250 mm Bundsten 150/250 1007783 Sellebjerg Grusgrav
17600 80/150 mm Paksten Reerslev Grusgrav & Genbrug
17603 60/150 mm Sten Rom Grusgrav
17705 125/200 mm Håndsten
17782 Gydegrus-DTU godkendt til store vandløb over 3 mtr bredde Rom Grusgrav
17800 100/200 mm Kampesten Siem Grusgrav
1007794 200/400 mm Kampsten 200/400 Brylle Grusgrav
17810 200/400 mm Kampesten
1007794 200/400 Kampsten 200/400 Koledhus Grusgrav
17830 200/500 mm Kampesten, usorteret Vestbirk Grusgrav
17835 200/600 Kampsten 200/600 1007796 Sellebjerg Grusgrav
1007799 300/600 mm Kampsten 300/600 Brylle Grusgrav
17840 300/mm Kampesten
1007799 300/600 mm Kampsten 300/600 Koledhus Grusgrav
17845 >200 mm Kampesten Siem Grusgrav
1007790 >600 mm Kampsten >500 Koledhus Grusgrav
17860 >600 mm Kampsten >600 1007791 Sellebjerg Grusgrav
1007791 >600 mm Kampsten >600 Brylle Grusgrav
17860 >600 mm Kampesten
1007792 Kampesten >800 Nyrand Grusgrav & Genbrug
18001 Modtagelse af Betonbrokker, uanset størrelse Pederseje Stenværk & Genbrug
18002 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Betonbrokker, max 60x60 cm Køge Sten & Grus og Genbrug
18002 Modtagelse af Betonbrokker max 60x60 Løng Stenindustri & Genbrug
18003 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale) Køge Sten & Grus og Genbrug
18005 Modtagelse af Asfaltbrokker, uanset størrelse Løng Stenindustri & Genbrug
18005 Modtagelse af Asfaltbrokker, uanset størrelse Pederseje Stenværk & Genbrug
1007751 Modtagelse af Asfaltbrokker, uanset størrelse Nyrand Grusgrav & Genbrug
18005 Modtagelse genbrugsmaterialer - De modtagne materialer må ikke indehold forurenende stoffer. Asfaltbrokker Køge Sten & Grus og Genbrug
18010 0/32 mm Knust beton Pederseje Stenværk & Genbrug
18010 0/32 mm Knust beton Køge Sten & Grus og Genbrug
18010 0/32 mm Knust Beton Løng Stenindustri & Genbrug
18017 Knust beton St. Endelt Grusgrav
18018 Knust asfalt St. Endelt Grusgrav
18040 0/16 mm Knust asfalt Pederseje Stenværk & Genbrug
1007733 0/16 mm Knust asfalt Nyrand Grusgrav & Genbrug
18040 0/16 mm Knust asfalt Løng Stenindustri & Genbrug
18040 0/16 mm Knust asfalt Køge Sten & Grus og Genbrug
18041 0/32 mm Knust asfalt Pederseje Stenværk & Genbrug
18050 0/32 mm Genbrugsstabil Gilleleje Sten & Grus
18500 Modtagelse af ren jord IN 1007944 Sellebjerg Grusgrav
18501 Modtagelse af ren jord Seest Grusgrav
18501 Fyldjord (miljøgodkendt)
1007835 0/8 mm Harpet muld 0/8 Brylle Grusgrav
18520 Harpet muldjord/sandmuld Vestbirk Grusgrav
18520 Muldjord, harpet Reerslev Grusgrav & Genbrug
18520 Muldjord, harpet Løng Stenindustri & Genbrug
1007838 Muldjord, harpet Nyrand Grusgrav & Genbrug
18520 0/8 mm Muldjord Harpet St. Endelt Grusgrav
18520 Muldjord, harpet Tjæreby Grusgrav
18520 Muldjord, harpet Pederseje Stenværk & Genbrug
18530 Muldjord uharpet St. Endelt Grusgrav
18530 Uharpet muldjord/sandmuld Vestbirk Grusgrav
1007839 Muldjord, uharpet Brylle Grusgrav
18550 Gartnermakadam (blandes efter ordre med grusgravens egne materialer) Reerslev Grusgrav & Genbrug
18700 Modtagelse aflettere forurenet jord Seest Grusgrav
19400 Trailersalg - sand
19400 Trailer 2-aksel Sand
19400 Trailersalg - grus Brylle Grusgrav
19400 Trailer 1-aksel Sand
19400 Trailersalg - grus Koledhus Grusgrav
19400 Trailersalg - sand
19400 Trailersalg - sand St. Endelt Grusgrav
19400 Trailersalg - grus Sellebjerg Grusgrav
19400 Sand/grus Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Gilleleje Sten & Grus
19400 Sand/grus Mindste salg pr. ekspedition (incl. moms) Reerslev Grusgrav & Genbrug
19400 Sand/grus SAND - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
19400 Sand/grus Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Nyrand Grusgrav & Genbrug
19400 Sand/grus Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
19401 Trailer 1-aksel Sten
19401 Trailer 2-aksel Sten
19401 Trailersalg - sten Brylle Grusgrav
19401 Trailersalg - sten Århus Sten & Grus
19401 Trailersalg - sten Koledhus Grusgrav
19401 Trailersalg - sten
19401 Trailersalg - sten Sellebjerg Grusgrav
19404 Granitskærver SKÆRVER - Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
19404 Granit skærver Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Gilleleje Sten & Grus
19404 Granit skærver Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
19405 Sten Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Nyrand Grusgrav & Genbrug
19405 Sten Mindste salg pr. ekspedition (incl.moms) Reerslev Grusgrav & Genbrug
19405 Sten STEN- Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Avedøre
19405 Sten Mindste salg pr. ekspedition (inkl. moms) Køge Sten & Grus og Genbrug
23207 0/16 mm Hyperit, sort Gilleleje Sten & Grus
23207 0/16 Hyperit, sort Køge Sten & Grus og Genbrug
4242
Kundeønske DrySand Kundeønske DrySand